Microsoft Dynamic 365 – Business Central

Dynamic 365 Business Central er nyeste ERP-løsning fra Microsoft. Det velegnet til selvstændige, små og mellemstore virksomheder.

Microsoft Dynamic 365 Business Central

Microsoft Dynamics NAV & Business Central

Microsoft Dynamics NAV – også tidligere kaldet Navision – hedder nu Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Business Central indgår således som en integreret del af Microsofts samlede løsningsprogram, hvilket giver store forretningsmæssige fordele i forhold til integrationen med bl.a. Microsoft 365, Excel, Power BI, Power Automate, Power Apps, Azure mv.

På denne måde kan man effektivisere sine arbejdsprocesser ved anvendelse af data på tværs af Microsofts løsninger.

I moderne forretningsløsninger skal Business Central løsningen således ses, som en del af en samlet IT-arkitektur hvor data og forretningsprocesser deles på tværs af de mest optimale tekonolgier, der understøtter de ønskede processer i virksomheden.

Læs mere om Microsoft Dynamics 365 – eller se en kort introvideo.

Business Central i skyen eller på egen server ?

Microsoft tilbyder både Business Central løsningen i skyen (cloud) og til afvikling på egen eller hosted server (OnPremise).

Rent funktionalitetsmæssigt er Business Central løsningen præcist den samme uanset, om man afvikler den i skyen eller på egen server.

Den primære forskel er, at Microsoft automatisk holder løsningen opdateret til seneste Business Central version hvis man afvikler den i skyen, hvorimod din Business Central partner skal assistere med opgraderingerne hvis I afvikler Business Central på egen eller hosted server.

Læs mere om Business Central – eller se en kort introvideo.

Funktioner i Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central indeholder sammen med Microsofts øvrige løsninger en lang række stærke funktioner til, at digitalisere virksomhedens processer og forbedre medarbejdernes produktivitet i dagligdagen.

Økonomistyring

Håndtering af virksomhedens daglige bogføring og økonomiafdelingens øvrige opgaver som budgettering, konsolidering, likviditetsstyring, bankafstemning, anlægsaktiver, valuta, dimensioner, ansvarscentre, omkostningsregnskab, workflow mv.

l

Salg & Marketing

Salgsafdelingens værktøj til håndtering af salgstilbud, salgsordre, fakturering mv. Derudover findes der mulighed for integration til avanceret CRM-funktionalitet i Microsoft Dynamics 365 for Marketing, Sales og Customer Service løsningerne.

Indkøb & Lager

Funktionalitet til at understøtte virksomhedens indkøbsprocesser i form af både indkøbsrekvisitioner, indkøbsordre, fakturering mv. Herunder styring af virksomhedens lager baseret på forskellige kostprisprincipper, lagerregulering mv.

Supply Chain

Virksomhedens forsyningskæde håndteres effektivt via bl.a. den avancerede warehouse management funktionalitet i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Styr alle virksomhedens logistiske processer og udbyg evt. med trådløs scannerløsning.

Service

Med Microsoft Dynamics 365 Business Centrals servicemoduler er det muligt at håndtere virksomhedens serviceopgaver, servicekontrakter mv. Det er ligeledes muligt at udbygge løsningen med integration til mobile løsning til de eksterne serviceteknikere.

Projektstyring

Anvend sagsstyring i Microsoft Dynamics 365 Business Central til at håndtere virksomhedens projekter og igangværende arbejde. Tidsregistrering, materialeforbrug, underleverandører arbejde mv. håndteres effektivt og giver et godt overblik over projekterne.

Produktionsstyring

Microsoft Dynamics 365 Business Central indeholder avanceret funktionalitet til at understøtte virksomhedens produktionsstyring. Produktionsordre og produktionsplanlægning håndteres effektivt med opbygning af styklister, ruter, operationer mv.

Analyse & Rapportering

Analyse og rapportering håndteres nemt og effektivt via den avancerede integration til bl.a. Microsoft365 med Excel, Power BI mv. Det er ligeledes nemt at skabe overskuelige grafer i brugernes rollecenter i eller alternativt udbygge løsningen med en BI/datawarehouse løsning.

Hvorfor vælge Microsoft Dynamic 365 Business Central?

Microsoft Dynamics NAV og Business Central er markedets mest udbredte forretningssystem til mindre og mellemstore virksomheder.

Løsningen indeholder en lang række standard funktionalitet og certificerede tillægsmoduler man kan vokse med – sammen med Microsoft øvrige løsninger.

Microsoft Dynamic 365 Business Central

"Vi opgraderet fra Navision C5 til Dynamic 365 BC og har ikke fortrudt det. Lapp sikret det hele forgik uden problemer og vi kan klart anbefale det til andre"

– Nicolaj Svender, Direktør Vejle Administration A/S.

Klar til en uforpligtende snak?